• 2020-يىلى 21-مارت قۇتلۇق نورۇز كۈنىدە قۇتادغۇ بىلىگ ئىنىستىتۇتى ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى تەركىبىدە قۇرۇلدى. ...
You Are Here: Home » پايدىلىق ئۇچۇرلار » ﻛﯩﻠﻮﻥ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ؟

ﻛﯩﻠﻮﻥ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ؟

تەرجىمىدە ئوغلان

ﻛﯩﻠﻮﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﻣﯘﺩﺍﺧﯩﻠﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﺴﯩﺰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺟﯩﻨﺴﺴﯩﺰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﮪﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯩﻠﻮﻥ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﺍ ﺟﯩﻨﺴﺴﯩﺰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺟﯩﻨﺴﺴﯩﺰ ﺳﯩﭙﻮﺭﯨﻠﯩﻖ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ، ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﭖ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ، ﺑﯩﺦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ، ﮪﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﮪﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﻘﺴﯩﺰ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺶ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻻﻳﺪﯗ، ﻳﻪﻧﻰ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﺋﯘﺭﯗﻗﻼﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﯩﻤﯘ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﻧﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺎﻻﻳﺪﯗ.

ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﻣﯘﺩﺍﺧﯩﻠﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﻮﭖ، ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺗﻪﻧﭽﻪ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺋﯩﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﮔﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﻮﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻨﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮪﻪﺭﯨﻜﯩﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺪﯨﻴﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ. 1996-ﻳﯩﻠﻰ 7-ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ 5-ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻛﯩﻠﻮﻥ ﻗﻮﻱ ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯩﻠﯩﻢ-ﭘﻪﻥ ﺳﺎﮪﻪﺳﯩﺪﻩ ﻏﺎﻳﻪﺕ ﺯﻭﺭ ﺯﯨﻠﺰﯨﻠﻪ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

ﺑﯘ ﻗﻮﺯﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮪﻪﻝ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﭼﻮﻟﭙﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ، ﺑﯘ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺳﯜﻧﺌﯩﻲ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺵ ﺑﯩﻴﻮ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﻰ ﺩﻩﯞﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺑﯘ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺵ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﺪﺍ ﺋﺎﺑﯩﺪﻩ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯧﺮﻟﯩﻚ ﺋﻪﮪﻤﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮪﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻳﺎﺩﺭﻭ ﺋﯧﻨﯧﺮﮔﯩﻴﻪﺳﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﺑﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻠﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺰ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻓﺎﻧﺘﺎﺯﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻛﯩﻠﻮﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﯞﻩ ﺋﯧﺘﯩﻜﺎ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﻠﻮﻥ ﺗﻪﻧﭽﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮔﯧﻨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﻰ-ﺗﯘﺭﻗﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

ﺑﯘ ﻛﯩﻠﻮﻥ ﺗﻮﭘﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻧﯘﺳﺨﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﮔﻪﯞﺩﻩ، ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪﺳﻰ ﺑﺎﺭ. ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻛﺎ، ﺋﺎﭼﺎ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺗﺎ، ﺋﺎﻧﺎ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻤﯘ؟ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺩﻩﻝ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺷﯘﻣﯘ؟ ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻜﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺴﯩﺰ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ؟

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻠﯩﺴﺎ، ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻧﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻣﺪﯗ؟ ﺷﯘﯕﺎ ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﻢ- ﭘﻪﻥ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮪﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯗ.

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ، ﻛﯩﻠﻮﻥ ﻗﻮﻱ ﺩﻭﻟﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯜﭼﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻘﺎﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﮔﻪﯞﺩﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﺎﺭﭖ ﺑﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﻪﺯﻯ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ.

ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺩﻭﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺵ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﻩ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﺵ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ، ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ، ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﻧﭽﻪ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺗﻪﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯞﻻﺩﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮪﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﻐﯘﭼﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﻩ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﻩ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﻩ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﺍﻟﯩﻤﯩﺰ، ﺑﯘ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﻩ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﭼﯜﺭﯨﻤﯩﺰ (ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﻧﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ).

ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺗﻮﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﻩ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜﺭﯨﻠﯩﺪﯗ ﮪﻪﻣﺪﻩ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﻟﯜﭖ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﯩﻠﯩﭗ، ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯨﻠﯩﺪﯗ.

ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﻰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺗﻪﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺋﻪﯞﻻﺩﻻﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮔﯧﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪﻙ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﻨﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ، ﺗﻪﻗﻰ-ﺗﯘﺭﻗﻰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯘﻛﺎ، ﺋﺎﭼﺎ-ﺳﯩﯖﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﯖﻼﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﻛﺎ-ﺋﯘﻛﺎ، ﺋﺎﭼﺎ-ﺳﯩﯖﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻧﺎﯕﻼﺭ، ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺩﺍﯕﻼﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﺒﯩﺮ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺷﯘﻛﻰ، ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺩﺭﻭ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﺎﻕ ﺑﺎﺵ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﺳﯜﺕ ﺑﯧﺰﻯ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ، ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﻥ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.

ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﺗﻪﻧﭽﻪ ﻳﺎﺩﺭﻭﺳﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍ ﻳﯜﺯ ﻗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻏﯘﺭﯗﭖ ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﭼﯩﺸﻰ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻴﺎﺗﻘﯘﺳﯩﻐﺎ ﻛﯚﭼﯜﺭﮔﻪﻥ، ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﻭﻟﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ.

ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ، ﺋﯘ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﺎﻕ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻲ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮔﯧﻦ ﺋﯩﻠﻤﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺩﻭﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻕ ﻳﯜﺯﻟﯜﻙ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﻣﺎﺩﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻧﻐﺎﻥ.

ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ، ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ، ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﯩﻤﯘ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻚ، ﻏﻪﻳﺮﯨﻴﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﻛﯩﻠﻮﻥ ﻗﻮﻱ ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ، ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮪﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯚﺟﯩﺰﻩ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﮔﻪﻥ.

ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﺷﻰ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﺎﺗﺎ ﺗﻮﻧﯘﺷﻨﻰ ﺑﯘﺯﯗﭖ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ. ﺩﻭﻟﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﮪﺎﻟﺪﺍ ﺗﻪﻥ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ، ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﯩﺰﻣﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﻩ ﯞﻩ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﻰ ﮪﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻥ، ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺕ ﺷﯘﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺪﯨﻜﻰ، ﮪﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﻥ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﻰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺗﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﮪﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﻩ ﯞﻩ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻏﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ، ﺋﺎﺩﻩﻣﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻥ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻧﯘﺳﺨﯩﻼﭖ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺋﯘﺭﯗﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﮪﺎﺟﻪﺗﺴﯩﺰ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﺶ ﺭﯦﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ، ﺑﯘﻣﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺯﯨﻠﺰﯨﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ، ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﺮﺩﯨﻨﻼ ﻛﯩﻠﻮﻥ ﺩﻩﯞﺭﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﮪﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺵ ﺋﯩﺸﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ؟

ﮪﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ، ﺑﯩﺰ ﮪﺎﺯﯨﺮ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ، ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻜﯩﮕﻪ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ، ﺋﺎﺳﺘﺎ-ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺑﯘ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﮪﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﯘﺭﺑﯩﺘﻰ ﻳﯧﺘﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﻢ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯗ؟ ﺑﯘ ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﻟﻪﻧﻪﺕ-ﻧﻪﭘﺮﯨﺘﯩﮕﻪ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﮪﯧﭽﻜﯩﻢ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﯩﯔ ﻟﻪﻧﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﯧﺘﯩﻜﺎ ﺋﻪﺧﻼﻗﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﻛﯩﻠﻮﻥ ﺗﻪﻧﭽﯩﺴﻰ ﮪﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﯩﺮ ﮔﻪﯞﺩﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺩﻭﻟﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺗﯩﭙﯩﻚ ﻣﯩﺴﺎﻟﻰ.
ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﮪﺎﻳﺎﺗﻰ 11 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ 12 ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﻭﻟﻰ ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﻭﻟﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﺯﺍ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﺎﻕ ﻳﯜﺯ ﻗﻮﻳﻨﯩﯔ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﻠﻤﯩﺴﻰ.

ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺩﻭﻟﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ؟ ﮪﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﻜﻰ، ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﺵ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﮪﯧﻴﻔﺮﯨﻚ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭼﯧﻜﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﺵ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺩﻭﻟﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﻰ ﺑﯚﻟﯜﻧﯜﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺩﻭﻟﯩﻤﯘ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﮪﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﺑﯘ ﮪﯧﻴﻔﺮﯨﻜﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﭼﯧﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻛﯩﻠﻮﻥ ﺗﻪﻧﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻗﯧﺮﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.

ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ، ﺩﻭﻟﯩﻨﯩﯔ ﮪﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﮪﯟﺍﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻳﯧﺸﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﮕﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺑﻮﻏﯘﻡ ﻳﺎﻟﻠﯘﻏﻰ، ﺋﯘ ﺩﻩﻝ ﻗﯩﺮﺍﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ، ﺋﯚﭘﻜﯩﺴﻰ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ.

ﺩﻭﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺩﻭﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﻧﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻛﯧﺘﯩﺶ، ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯘ ﮪﺎﻳﯟﺍﻧﻼﺭ ﺋﯚﻣﺮﯨﺪﻩ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﻗﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻨﻤﯘ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ.

ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ، ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺷﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.

ﺑﯩﺮﺍﻕ، ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﻼﺭ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮪﻪﻝ ﻗﯩﺰﻏﯩﻨﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﮕﻪﻥ. ﺑﯘ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯧﺘﯩﻠﻤﯩﺪﻯ، ﺷﯘﯕﺎ ﮪﺎﺯﯨﺮ ﻧﺎﮪﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻧﻜﻰ، ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﭽﯩﻼﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮪﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ، ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﯩﺘﻪ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ. ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﮪﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ، ﮪﯧﭽﻜﯩﻢ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻠﯩﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ! ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻧﻜﻰ، ﺳﯩﺰ ﻳﺎﭘﻮﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ 2019-ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ «ﺷﺎﻟﻐﯘﺕ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ» ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ.

ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ، ﺑﯘ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺟﻪﮪﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﻮﻝ ﮪﯜﺟﻪﻳﺮﯨﻨﻰ ﮪﺎﻳﯟﺍﻧﺎﺕ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻻﺭﻧﻰ ﻛﯩﻠﻮﻧﻼﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ. ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺵ ﺧﻪﯞﻩﺭ.

ﺷﯘﯕﺎ، ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ، ﮪﻪﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺧﺖ ﻳﺎﺭﯨﺘﺎﻻﻳﺪﯗ، ﮪﻪﻡ ﺋﺎﭘﻪﺕ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯗ، ﺑﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﻏﻠﯩﻖ، ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺩﯗﺭﯗﺱ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.

ئەسكەرتىش: ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى تور بېتىدىكى يازمىلار ئاپتورنىڭ ئۆزىنىڭ كۆز-قارىشىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. تور بېتىمىزدىكى يازمىلارنى مەنبەسىنى ئەسكەرتكەن ھالدا كۆچۈرۈپ كەڭ تارقىتىشقا بولىدۇ.

ئاكادېمىيە ئورگان تورى ©

Scroll to top